Πρόγραμμα της Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης για τον Νοέμβριο