Η Εφορεία, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης τον Μάρτιο του 2015 από τον εφημέριο του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργάσι σχετικά με ζημιές που είχε υποστεί το καμπαναριό, λόγω ισχυρής κακοκαιρίας και ανέμων στη περιοχή, ανέθεσε σε μηχανικό τη διενέργεια αυτοψίας στην εκκλησία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι είχε καταρρεύσει ο δυτικός πεσσός της δεύτερης ζώνης που φέρει τις καμπάνες του κωδωνοστασίου συμπαρασύροντας και τμήμα του μεσαίου πεσσού.

Οι δόμοι βρίσκονταν διάσπαρτοι νοτίως της βάσεως και κάτω από αυτήν (φωτ. 1-3).  Όσοι εκ των δόμων είχαν αποκολληθεί, απομακρύνθηκαν άμεσα και τοποθετήθηκαν επί του εδάφους για να αποτραπεί η πτώση τους και η πρόκληση ατυχήματος. Επιπλέον, απομακρύνθηκε και η δεύτερη καμπάνα ώστε να μην επιβαρύνεται η αποσαθρωμένη ζώνη με επιπλέον φορτίο και να μειωθεί η πιθανότητα περαιτέρω κατάρρευσης.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης ενίσχυσης της λιθοδομής και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου, καθώς και της πραγματοποίησης των επιβεβλημένων εργασιών στον προστατευόμενο από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Η δαπάνη εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2016 και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.  Η συνολική δαπάνη των τριών χιλιάδων οχτακοσίων τριών ευρώ και οχτώ λεπτών (3.803,08€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ προήλθε από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ του 2016 και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 21/110/5186 «Δαπάνες Συντήρησης αναδεδειγμένων αρχαιολογικών χώρων».                                                                              

Οι εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, τα φορτία του ανέμου, τις μόνιμες δράσεις της λιθοδομής και τις μεταβλητές δράσεις από την ταλάντωση των καμπανών, περιελάμβαναν την ενίσχυση και όπλιση της λιθοδομής με ράβδους που συνδέουν την κάτω λιθοδομή με τους πεσσούς της ενδιάμεσης ζώνης, την καθαίρεση της υπάρχουσας λιθοδομής και την αντικατάστασή της με υγιή λιθοσώματα ασβεστολίθου και συνδετικό κονίαμα, την ανακατασκευή της τοξοστοιχίας με τρεις πεσσούς και δύο τοξωτά ανοίγματα, και την εκ νέου κατάλληλη τοποθέτηση των καμπανών ώστε να επιτρέπονται μικρές μόνο μετακινήσεις (φωτ. 4-5).