Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ (Αρ.ΦΕΚ 2112/20-06-2017) η ΠΟΛ της Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου που αφορά στη ρύθμιση των ανασταλθέντων με την ΠΟΛ 1187/12.12.2016 χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, αποφασίστηκε:

«… Έχοντας υπόψη:...Το υπ’αριθμ. 35674/6824/04.05.2017 έγγραφο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου προς την Υφυπουργό Οικονομικών Α. Παπανάτσιου (αρ. πρωτ. ΥΦ.ΟΙΚ.0000785/18.05.2017)..., αποφασίζουμε:Τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου, τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1187/12.12.2016 (ΦΕΚ 4172 Β’/23.12.2016) και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης, ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτά κατά από τις 23.12.2016 τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 30.06.2017. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 30.06.2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών…».

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Σταύρο Κοντονή για τις ενέργειές τους και τη συμβολή τους στην επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση.  

 

 

                                                                                                                Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου