Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο   Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) την Τετάρτη 23/10/2019, και ώρα 6:30μ.μ,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα της ημερησίας διάταξης, που ακολουθούν

Θέματα                                                                             Εισηγητής

1.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4:

 ΥΠΟΔΡΑΣΗ.3 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ , ΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ  »

κ. Πρόεδρος

2.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.1:ΜΕΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

κ. Μαρινάκης Ανδρέας

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρκαδίων

3.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.5 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  »

κ. Σεβαστιάδης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

4.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.4 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΑΚΥΝΘΙΑ 2020-2021 »

κ. Σεβαστιάδης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

5.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.5 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  »

κ. Σεβαστιάδης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

6.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.3 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ »

κ. Πρασσάς Βασίλειος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αλυκών

7.      

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ΥΠΟΔΡΑΣΗ.3 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΡΔΙΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  »

κα Καψαμπέλη Βασιλική Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελατίων

8.      

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου (ως προς τον τίτλο των υποέργων )

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

9.      

Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

κ. Χαράλαμπος Βαρβαρίγος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λαγανά

10.                       

Ορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών