ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. Ζακύνθου γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους  ότι   ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ   η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησηs ΑΜΕΑ  έως την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η θεώρηση/χορήγηση των δελτίων γίνεται από το  Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕ Ζακύνθου - Διοικητήριο (τηλ. 26953 60304) ή τα ΚΕΠ.