ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ11/11/2019 8:00:00 πμ 11/11/2019 2:30:00 μμ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 08:00 ~ 14:30 ΒΟΛΙΜΕΣ – ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ – ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΧΩΡΙΟ    
12/11/2019 8:00:00 πμ
12/11/2019 2:30:00 μμΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
08:00 ~ 14:30 ΟΡΘΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΟ - - - - - 08:00 ~ 10:30 ΟΡΘΩΝΙΕΣ - ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ
   13/11/2019 8:00:00 πμ13/11/2019 2:30:00 μμ


ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
08:00 ~ 11:00 ΛΑΓΟΠΟΔΟ ΣΟΥΡΜΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ - ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ – ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ – ΛΟΥΧΑ - ΓΥΡΙ - - - - - 11:00 ~ 14:30 ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ - ΡΟΞΑ.