Όχι με τρίγωνο αλλά με κιθάρα, αποφάσισε να πει τα κάλαντα και μάλιστα στην είσοδο του Δημαρχείου, ο Αντιδήμαρχος Πόλης κ.Δημήτρης Κουτσογιάννης, πλαισιωμένος από παιδιά , τα οποία  κατεύθυνε,  τα βοηθούσε στους στίχους κι έδειχναν να το διασκεδάζουν.
Φαίνεται ότι αποφορτισμένος πλέον από τις ευθύνες  τόσο  της θέσης του αναπληρωτή Δημάρχου όσο και του αντιπροέδρου του ΦΟΔΣΑ, μετά την πρόσφατη παραίτηση του,  ο κ.Κουτσογιάννης έδειχνε να συμμετέχει ενεργά και να εναρμονίζεται, με το εορταστικό κλίμα των ημερών.