Η 9η/2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κατάστημα (πλ. Σολωμού  1) την Δευτέρα  16  Απριλίου 2020      και ώρα  10:00  π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

                  ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

 1. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης συνολικού ποσού 892,80 ευρώ  με ΦΠΑ) εις βάρος του Κ.Α.. 10.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Βιβλιοδέτηση Ληξιαρχικών Τόμων Ληξιαρχικών πράξεων Ληξιαρχείου Δ.Ε. Ζακυνθίων»
 2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 137/16-03-2020  απόφαση Δημάρχου απευθείας  ανάθεσης με  τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 40 Τ.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
 3. Έγκριση της υπ. αριθμ. 142/24-03-2020  απόφαση Δημάρχου απευθείας  ανάθεσης με  τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΜΙΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ RECEPTION ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»
 4. Έγκριση της υπ. αριθμ. 144/24-03-2020  απόφαση Δημάρχου απευθείας  ανάθεσης με  τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον δρόμο στην περιοχή ΞΥΓΚΙΑ της ΔΕ Ελατίων»
 6. Αποζημίωση οχήματος από φθορά οδοστρώματος
 7. Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης «Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας Ζακύνθου – Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου»
 8. Διαγραφές –επιστροφές λανθασμένων χρεώσεων
 9. Διαγραφές παραβάσεων κ.ο.κ.
 10. Ενημέρωση αντιλογισμού
 11. Εγγραφή ποσού σε βεβαιωτικό κατάλογο από την εκμίσθωση ακινήτου πρώην Κοινοτικό Γραφείο της Τ.Κ. Εξωχώρας ΔΕ Ελατίων Δήμου Ζακύνθου»

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Νικήτας Αρετάκης