Φέτος, ο ευσεβής λαός μας δεν συμμετείχε με τη φυσική παρουσία του στους Ναούς μας κατά την Τελετή και Λειτουργία της Αναστάσεως, ξημερώνοντας Λαμπρή. Όλα ήταν ερμητικά κλειστά διά τον φόβον του φονικού Κορονοϊού.
Έτσι, η ημέρα της Αποδόσεως της μεγάλης εορτής, δηλαδή της ολοκλήρωσης του "Χριστός Ανέστη" μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αυτοπρόσωπης συμμετοχής στην αναστάσιμη εμπειρία του Πάσχα, έστω και στο τέλος του. Ούτως ή άλλως, μέσα στον κύκλο του λειτουργικού έτους, βιώνουμε (ή χρειάζεται να βιώνουμε) διαρκές και ανέσπερο Πάσχα.