Τη 12η τακτική συνεδρίασηπραγματοποιηεί το Σάββατο 29 Μαΐου  2021 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη ,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
 
 
ΘΕΜΑΤΑ
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση νέου  κανονισμού λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ενεργειακές Κοινότητες. Πρόκληση για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
 
ΘΕΜΑ 3ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ.Γεώργιος  Στασινόπουλος
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διαχείριση ορθολογικών κλαδεμάτων ελαιοδέντρων από τη ΔΑΟΚ Κέρκυρας
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή αίτησης ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο ειδικό μέτρο στήριξης της Προώθησης  Οίνου σε αγορές τρίτων χωρών. 
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
 
ΘΕΜΑ 7ο: Συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού