Παραίτηση του Αντιδημάρχου κ.Χρήστου Πάστρα , από Πρόεδρος της ΚΕΔΗΖ | «Κε Δήμαρχε, παρακαλώ να κάνετε δεκτή τη παραίτηση μου… Η συνείδηση μου δεν μου επιτρέπει και για λόγους ηθικής τάξης, να υπογράψω τις αναστολές των εργαζομένων της ΚΕΔΗΖ