ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, Ανδρέας ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ, Ταξίαρχος,

    Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 52 § 2 του Ν. 3572/07 «Περί Κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
 2. Την υπ’ αριθμ.2501/1/255-α’ από 03-08-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου.
 3. Την υπ’ αριθ. Δ.Υ. αίτηση του Δήμου Ζακύνθου/Τομέας Πολιτισμού.
 • Το γεγονός ότι στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, που βρίσκεται επί της οδού Φιλικών, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εκδηλώσεις:
 • Τετάρτη 03/08/2022: Συναυλία Χαρούλη.
 • Παρασκευή 05/08/2022: Θεατρική παράσταση «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».
 • Παρασκευή 12/08/2022: Συναυλία Πλούταρχου.
 • Παρασκευή 19/08/2022: Συναυλία Θεοδωρίδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο  1

Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε  την 03/08/2022, την 05/08/2022, την 12/08/2022 και την 19/08/2022 και από ώρες 19:00’ εκάστης ημέρας έως και 01:00’, την στάση και τη στάθμευση:

 

 • Σε αμφότερες πλευρές της ενταύθα οδού Φιλικών.
 • Για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, η οδός Φιλικών, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες θα μονοδρομηθεί και θα επιτρέπεται η κυκλοφορία από Ζάκυνθο προς Μπόχαλη, η δε κίνηση των οχημάτων από Τσιλιβί προς Ζάκυνθο, θα διενεργείται από τον Σταυρό της Μπόχαλης, μέσω Ακρωτηρίου.


          Ά ρ θ ρ ο  2

 • Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 όπως αντικ.

     με Ν. 3542/07 «Κ.Ο.Κ.».

 • Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου με προσωπική ευθύνη του κ. Διοικητή του ή του Αναπληρωτή του.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1.Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου  

(Σε δύο αντίτυπα για τη σήμανση και τη λήψη                                      

 μέτρων αρμοδιότητάς του)

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

2. Παρ’ ημιν Κέντρο R/T

 

 

 

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ανδρέας ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ