Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα, δεν μας τρομάζει  εμάς πληθωρισμός!!

Με το γνωστό παλιό τραγουδάκι σύνθημα προχωρούν πλέον στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και σε πείσμα των (δύσκολων) καιρών,ο πρόεδρος Δημήτρης Γαργαλέας το σιγοσφυρίζει και επιμένει να κάνει την διαφορά.

Μια διαφορά που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε "μεγάλα" και "σπουδαία" και πολυδάπανα έργα (τα οποία από πολλούς ακούμε μεν, δεν βλέπουμε δε!) αλλά, σε πρακτικές δράσεις και κινήσεις με άμεσα αποτελέσματα και κοινωνική/επαγγελματική αποδοχή.

Γιατί, τις περισσότερες φορές, το απλό είναι όχι μόνο το ζητούμενο αλλά, σήμερα πια, το αυτονόητο. Γιαυτό συνεχίστε ... μη σας τρομάζουν τα νέα μέτρα!