Στην διαδικτυακή δημοσκόπηση του Δήμου για τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού, κλήθηκε να συμμετάσχει και ο Στέλιος Μποζίκης!

Με ελάχιστη φαντασία -αλλά αρκετό χιούμορ- φανταζόμαστε ήδη την απάντηση του και εσείς την βλέπετε να ... απεικονίζετε!!!