ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος, οι οποίες συστήθηκαν με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ορίστηκε μέλος ο βουλευτής Ν.Δ. Ζακύνθου κ. Δ. Ακτύπης.

Με δεδομένα το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και την επαγγελματική σταδιοδρομία του βουλευτή, η συμμετοχή στη Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες του και να συμβάλλει στην επίλυση ζητημάτων του τομέα της υγείας και της εργασίας πανεθνικά, αλλά και των προβλημάτων του Νοσοκομείου Ζακύνθου ειδικότερα, για το οποίο έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο.

Παράλληλα, αφουγκραζόμενος την ανάγκη να διατηρήσει η Ζάκυνθος αναλλοίωτη την κατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της προσωπικής του περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, επέλεξε τη συμμετοχή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Οι επιτροπές μέσα από τη λειτουργία τους ασκούν νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζητούν θέματα συναφή με την αρμοδιότητά τους, ενημερώνονται από τους υπουργούς ή εκπροσώπους φορέων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας και φέρουν γνώμη για τους προτεινόμενους προς διορισμό σε ορισμένες θέσεις .