• «Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του βουλευτή Ζακύνθου, ότι ‘’ολοκληρώθηκε η απαραίτητη στελέχωση για τη λειτουργία της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου’’…»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ |
   Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του βουλευτή Ζακύνθου, ότι ‘’ολοκληρώθηκε η απαραίτητη στελέχωση για τη λειτουργία της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου’’, τα τμήματα Παιδείας και Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ζακύνθου, προχωρούμε στην εξής κοινή ανακοίνωση: .
 Μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί ο ισχυρισμός του βουλευτή Ζακύνθου, ότι η ΔΙΒΖ λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, την στιγμή που δεν προσλήφθηκε κανένας νέος υπάλληλος,  και τον τελευταίο χρόνο άλλαξε τρεις φορές  προϊστάμενο μέσα σε τρεις μήνες.
  Τον περασμένο Φεβρουάριο η μόνιμη υπάλληλος, προϊσταμένη της ΔΙΒΖ παύτηκε με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και αντικαταστάθηκε, αρχικά από  υπάλληλο κατώτερου βαθμού και στη συνέχεια με αποσπασμένο  υπάλληλο 4μηνης διάρκειας, χωρίς καμία εξήγηση.
   Μόλις δυο μήνες πριν τη λήξη της Σχολικής χρονιάς, με απόφαση του Υπ. Παιδείας, Αρ. Πρωτ 49024/Γ4/28/04/2021, αποσπώνται στη ΔΙΒΖ δύο εκπαιδευτικοί, δημιουργώντας δυσλειτουργία στη ζωή  των σχολείων, εφόσον τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν αναπληρώθηκαν, καθώς και σοβαρά ερωτήματα για τον αδιαφανή και παράτυπο τρόπο αυτών των αποσπάσεων για μόνο 4 μήνες, μέχρι 31/8/21, χωρίς ανοικτή πρόσκληση μέσω υπουργικής εγκυκλίου..
 Οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες γίνονται  για ένα χρόνο, από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους με βάση συγκεκριμένες διατάξεις, έπειτα από δημόσια ενημέρωση και προκήρυξη.
 Η στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ ορίζονται από συγκεκριμένους Νόμους & διατάξεις που ρητά αναφέρουν τις ειδικότητες και τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα.
Ειδικά για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες τα παραπάνω τα ορίζει ο Νόμος 3149/03, καθώς και ο πρόσφατος Νόμος 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15-01-2021 , περί εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού, ΑΣΕΠ.
Οι θέσεις που προβλέπονται για την ΔΙΒΖ , κατά την κείμενη νομοθεσία, ώστε να επιτελεί σωστά το έργο της,  είναι εννέα:
 Τρεις βιβλιοθηκονόμων, δύο διοικητικού λογιστικού και γραμματείας, μία πληροφορικής, μία προσωπικού καθαριότητας, καθώς και δύο πρόσθετες, μία Ιστορικού και μία Φύλακα. Από αυτές τις θέσεις  η ΔΙΒΖ διαθέτει μόνο τις δύο.
  Αυτή τη σωρεία αδιαφανών ενεργειών και παρατυπιών, για την καθαίρεση της προϊσταμένης και την 4μηνη απόσπαση των δύο εκπαιδευτικών, ο βουλευτής Ζακύνθου  την ονομάζει ‘’ολοκλήρωση στελέχωσης’’.
Πρόκειται για απαράδεκτες ενέργειες που προσβάλουν την Δημοκρατία και ουδόλως προάγουν το πνεύμα, τους στόχους και την εν γένει λειτουργία μιας Δημόσιας και Ιστορικής Βιβλιοθήκης.
Η ΔΙΒΖ αποτελεί πολύτιμο κοινωνικό αγαθό για την ζακυνθινή κοινωνία, και οφείλουμε να φροντίζουμε για την πραγματική αναβάθμιση της λειτουργίας της και την διεύρυνση της προσφοράς της, και όχι για την εκμετάλλευση των προβλημάτων της για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικές επιδείξεις ψεύτικου ενδιαφέροντος.
 
Ζητάμε  να προκηρυχτούν οι θέσεις που προβλέπονται από τον Ν. 3149/03, με διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να εφαρμοστούν άμεσα οι  διαδικασίες που προβλέπονται για τις αποσπάσεις,, διαφανείς και ανοικτές  σε όλους τους εκπαιδευτικούς.