«Είναι ντροπή να αναφέρονται σε έργα που πολέμησαν»

«Kαλό θα ήταν ο κύριος Σπίνος να μας πει για το έργο στην οδό Ταβουλαρη που έχει καταψηφίσει μαζί με τον Δήμαρχο του, λέγοντας ότι δεν θα το φτιάξει το έργο για να βγάζουν την πραμάτεια τους οι Έμποροι. Αυτό είναι έργο που εντάξαμε η προηγούμενη δημοτική αρχή μαζί με το Επιμελητήριο.
Το Open Mall το ξεκίνησε μετά από επαναλαμβανόμενες επιστολές του Επιμελητηρίου και την απειλή μας για την προσφυγή στην δικαιοσύνη
Είναι ντροπή να αναφέρονται σε αυτά τα έργα αυτοί που τα πολέμησαν»