Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά την εισήγηση της Εθνικής επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726/8-03-2020, αποφασίζει την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις  που λαμβάνουν χώρα στη Ζάκυνθο σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ζακύνθου έως στις 22-03-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.