Tην απομάκρυνση του Διευθυντή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, θέτει ως προϋπόθεση ύπαρξης ενός υγιούς,  όπως τον χαρακτηρίζει, διαλόγου, ανάμεσα στο φορέα διαχείρισης και την τοπική κοινωνία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρηματιών Βασιλικού «Ο ΣΚΟΠΟΣ» κ.Νίκος Βαρδακαστάνης.
Πιστεύοντας ότι «ο φορέας διαχείρισης, στηρίχτηκε σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικής αντίληψης , σύμφωνα με το οποίο έχει την υποχρέωση να στηρίζει πλήρως την προστασία  της θαλάσσιας χελώνας caretta -caretta , αλλά παράλληλα να εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη της με τον άνθρωπο, λόγω συγκεκριμένων συμπεριφορών, η όλη προσπάθεια πέφτει στο κενό», δηλώνει  χαρακτηριστικά ο κ.Βαρδακαστάνης.
Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών, η διάβρωση των συμφωνιών και συνακόλουθα των ισορροπιών, για τη συνύπαρξη ανθρώπου  και θαλάσσιας χελώνας, σε συνδυασμό με τις  συνεχώς αυξανόμενες αντιδράσεις των πολιτών, αποτέλεσμα της "προκλητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή", κατά τον κ. Βαρδακαστάνη, οδηγεί σε αδυναμία υποστήριξης των αποφάσεων του φορέα.
Η απαξίωση των δικαιωμάτων των πολιτών από τον κ. Laurent Sourbes, θα έπρεπε ήδη να έχει προβληματίσει το φορέα, έτσι ώστε να πάρει τις αναγκαίες για την ομαλή συνεργασία όλων αποφάσεις.
Οι εμμέσως πλην σαφώς προειδοποιητικού χαρακτήρα επισημάνσεις (πάντα κατά το κ.Βαρδακαστάνη ) του Ε.Θ.Π.Ζ, σε πρόσφατη ανακοίνωση του «μας αφήνει παγερά αδιάφορους, ειδικά όταν «μας απειλούν» για την εφαρμογή  των κανονισμών στην προστατευόμενη περιοχή του Γέρακα.
Το γεγονός αυτό, μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη, ακόμη περισσότερο η παραδοχή από πλευράς τους ότι τουλάχιστον παρατυπούν».
Ο κ.Βαρδακαστάνης , ρωτά δημοσίως, «Πότε και ποιος τους ζήτησε κάτι διαφορετικό, πέρα από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το Π.Δ., για την τοποθέτηση ιδιωτικών ομπρελών στην παραλία του Γέρακα και σε σημείο  που δεν πραγματοποιείται φωλεοποίηση από τη θαλάσσια χελώνα;»
Η τοπική κοινωνία του Δ.Δ. Βασιλικού, η οποία επιζητεί  τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει τέτοια φαινόμενα και συμπεριφορές, φαίνεται να δηλώνει ο κ.Βαρδακαστάνης, ζητώντας την άμεση αντίδραση της Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων.
«Θα φέρουμε το θέμα  προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ζητήσουμε τη δημόσια τοποθέτηση της ΠΕΖ», δηλώνει ο κ. Βαρδακαστάνης " και συνεχίζει «Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Ζητάμε τροποποίηση του Π.Δ. και όχι επιλεκτική εφαρμογή των διατάξεων του, προς όφελος και μόνο του Ε.Θ.Π.Ζ.  Καθώς φαίνεται η συνεργασία μας δεν εκτιμήθηκε σωστά και η θετική μας στάση και η πάντα υποστηρικτική μας θέση για την ύπαρξη του πάρκου παρεξηγήθηκαν. Κάποιοι ίσως να την ερμήνευσαν και ως αδυναμία. Λάθος! Γιατί σε διαφορετική  περίπτωση, πως θα μπορούσε να εκτιμηθεί η στάση του κ. Laurent Sourbes, ο οποίος σε όλες μας  τις προτάσεις, είναι μόνιμα και σταθερά αρνητικός, λειτουργώντας ανασταλτικά, σε όποια προσπάθεια καλής συνεργασίας .. Γι αυτό ζητάμε και την παραίτηση του. Ας καταλάβουν ότι η κοινωνία βρίσκεται σε εγρήγορση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση στήριξης των αιτημάτων μας από το Επιμελητήριο Ζακύνθου» καταλήγει ο κ.Νίκος Βαρδακαστάνης.
Αναμένονται εξελίξεις…

 

 

 

ΖΆΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙΡΟΣ