ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υποθέσεων Δήμου Ζακύνθου

Συντάχθηκε και Υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά  Δήμου Ζακύνθου

Στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (ΕΣΚΕ Ρομά), που εκπονήθηκε στη βάση των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων, που έχουν τεθεί για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο ως το 2030, στην Ευρωπαϊκή «Σύσταση» της 12ης Μαρτίου 2021, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων με ειδικό στόχο “Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά” το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου εκπόνησε, ως όφειλε, το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά των Δήμων» για το Δήμο Ζακύνθου.

Το  ΤΣΔ αποτελεί εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030 με συγκεκριμένες δράσεις  και ενέργειες που θα προωθηθούν από το Δήμο Ζακύνθου σε τοπικό επίπεδο, από το 2023 έως και 2024, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού Ρομά που διαβιεί στο Δήμο Ζακύνθου. 

Ωφελούμενοι του Σχεδίου αυτού είναι οι Ρομά οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή όσοι διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια, Ρομά πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εξής ομάδες

•             Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

•             παιδιά και νέοι Ρομά,

•             Ρομά εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης 

•             γυναίκες Ρομά και

•             αλλοδαποί Ρομά 

Αφορά στη Ζάκυνθο, κατ’εκτίμηση, και κατελάχιστον 300 άτομα Ρομά, δηλαδή το 0,7% του πληθυσμού του Νησιού.

Το ΤΣΔ αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο και για το λόγο αυτό δύναται να αναπτύσσεται και να αναδιαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, μέχρι το 2030.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) θα επικαιροποιείται ανά διετία. 

Προσεχής τακτική επικαιροποίηση θα γίνει στα τέλη του 2024 και θα αφορά στη διετία 2025-2026, αφού λάβει συγκεκριμένο ανά δράση επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Το ΤΣΔ δύναται και κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποιείται και να προσαρμόζεται αναλόγως με τις ανάγκες και τα δεδομένα (οικονομικά και κοινωνικά) στο πέρας εκάστου πρώτου 6μήνου εκάστου οικονομικού έτους προκειμένου να δύνανται να εντάσσονται δράσεις, έργα, ενέργειες του Δήμου στον τακτικό Δημοτικό προϋπολογισμό με τις αντίστοιχες ωριμότητές τους ( τεχνικές και οικονομοτεχνικές ) και να περιλαμβάνονται στο ετήσιο Δημοτικό Τεχνικό Πρόγραμμα ( για τα τεχνικά έργα )

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι και η κοινωνική ένταξη και «γεφύρωση» της κοινωνικής απόστασης, που χωρίζει τους Ρομά από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία μέσα όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. 

Για τη σύνταξη του του ΤΣΔ του Δήμου Ζακύνθου,  αξιοποιήθηκε στο έπακρο η στενή επαφή και επικοινωνία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας και δη του Παραρτήματος για τους Ρομά μέσω του Διαμεσολαβητή Ρομά για το σύνολο των υποθέσεών τους, προβλημάτων τους, απόψεων και αιτημάτων τους, καθώς επίσης και όλα τα διαβήματα, αιτήματα κλπ των κοινοτήτων Ρομά που διαβιούν μόνιμα στο νησί.

Ο Δήμος Ζακύνθου έχει ως απώτερο στρατηγικό στόχο την εξάλειψη του φαινομένου της διάσπαρτης διαβίωσης των Ρομά σε αυτοσχέδιες παράγκες, σκηνές, αυτοκίνητα κλπ, η κατάργηση οποιουδήποτε τύπου καταυλισμού με αυτοσχέδιες «κατοικίες» και η κατοίκηση όλων των οικογενειών και νοικοκυριών Ρομά σε κανονικές κατοικίες με επαρκείς κατ’ελάχιστον προϋποθέσεις ασφαλούς και υγειονομικά κατάλληλης διαβίωσης

Μέχρι την επίτευξη του απώτερου στρατηγικού στόχου ανωτέρω, άμεσος επιχειρησιακός στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά εντός του Καταυλισμού του Αγ. Κήρυκα και η διασφάλιση ασφαλέστερης διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά που διαβιεί μόνιμα ή προσωρινά σε σκηνές και παράγκες με μη προσήκοντα τρόπο. 

Παράλληλες επιχειρησιακές προτεραιότητες του αυτού του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου είναι :

Η απρόσκοπτη παροχή των θεσμοθετημένων κοινωνικών, προνοιακών, επισιτιστικών, κλπ επιδομάτων και βοήθειας στα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά Ρομά μέσω των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών και δομών του Δήμου Ζακύνθου
Η αποτροπή της σχολικής διαρροής, η φοίτηση όλων του πληθυσμού Ρομά μαθητικής ηλικίας τουλάχιστον στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Η υγειονομική και κοινωνικο-ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον ως προς τα ελάχιστα επιβεβλημένα όλου του πληθυσμού Ρομά.
Η προσαρμογή της οικογενειακής ζωής των Ρομά στα σύγχρονα δεδομένα οικογενειακού προγραμματισμού, χωρίς απώλεια των βασικών χαρακτηριστικών της κουλτούρας τους .
Η συμμετοχή των Ρομά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι του τόπου.
Η διαφοροποίηση του επαγγελματικού – βιοποριστικού – προσανατολισμού του ενεργού πληθυσμού των Ρομά της Ζακύνθου και η διεύρυνση των ευκαιριών επαγγελματικής «αποκατάστασης»
 

 

Από την Αντιδημαρχία Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Dr Νικήτας Σπίνος

Αντιδήμαρχος - Αναπληρωτής Δημάρχου

Δείτε επίσης

To BLOG

του Δημήτρη Τετράδη

Ionian Radio

"Συντονιστείτε"

Ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα
από την Ζάκυνθο


Διαφήμιση

Προβάλλετε την επιχείρησή σας ή τα προϊόντα σας στην ZantePresss 24. Προσφέρονται πολλοί τρόποι προβολής. Από απλό banner μέχρι και προσωπική σελίδα. Eλάτε σε επαφή μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Αρχείο Ειδήσεων

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την προηγούμενή μας εφημερίδα, με όλα τα άρθρα και το υλικό που έχουμε ανεβάσει από το 2012 που ξεκινήσαμε την έκδοσή της.

  Ο σύνδεσμος είναι εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωνικά Δίκτυα

Στοιχεία Επικοινωνίας


© Zantepress 24.All rights reserved. Made with by Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πάνω