ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος προέβη σε επανασύσταση και ενεργοποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. Στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής ορίσθηκε ο κος Χαράλαμπος Βαρβαρίγος, Δημοτικός Σύμβουλος και στη θέση του Αντιπροέδρου ο κος Αντώνης Νικολουδάκης, Ξενοδόχος.

 

Ο Δήμαρχος κ. Αρετάκης έχει εκφράσει εμφατικά την πρόθεσή του για ουσιαστική, ισχυρή και συγκροτημένη στήριξη του τουρισμού στη Ζάκυνθο, που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομικής ευμάρειας του νησιού.

 

Άμεσες προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η αναδιατύπωση της τουριστικής ταυτότητας της Ζακύνθου με σύγχρονους όρους, η ενίσχυση των τουριστικών και όλων των βασικών υποδομών και η εφαρμογή του επικαιροποιημένου σχεδίου marketing. Ταυτόχρονα, θα δοθεί προτεραιότητα στην ανασύσταση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», στην τουριστική εκπαίδευση, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υπερτουρισμού και στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας σε όλο τον τουριστικό κλάδο.

 

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε κατά τρόπο αειφορικό και βιώσιμο, τα εμβληματικά αξιοθέατα του Νησιού, όπως το Ναυάγιο και να δώσουμε πρόσθετο ειδικό βάρος στη στήριξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου και της Ζακυνθινής γαστρονομίας.

 

Ένας νέος κύκλος εντατικής εργασίας για τη στήριξη και την προώθηση του τουρισμού ξεκινά, με τη συνεργασία των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε με επιτυχία, το έργο της Επιτροπής να στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη στη Ζάκυνθο για τα επόμενα χρόνια που έρχονται.