Και το 2020, η αεροπορική εταιρεία Austrian Airlines θα συνδέει τη Βιέννη και με τα τέσσερα αεροδρόμια του Ιονίου Κέρκυρα , Ζάκυνθο , Άκτιο και Κεφαλονιά.
Συγκεκριμένα:
ΚΕΡΚΥΡΑ
-Από τις 16 Μαίου έως τις 26 Σεπτεμβρίου δύο πτήσεις κάθε Σάββατο.
-Από τις 19 Μαίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου μία πτήση κάθε Τρίτη.
-Από τις 11 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου μία πτήση κάθε Πέμπτη.
-Από την 1η Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου μία πτήση κάθε Τετάρτη.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
-Από τις 22 Μαίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου δύο πτήσεις κάθε Παρασκευή.
-Από τις 26 Μαίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου μία πτήση κάθε Τρίτη.
-Από τις 7 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου και δεύτερη πτήση κάθε Τρίτη.
ΑΚΤΙΟ (ΛΕΥΚΑΔΑ/ΠΡΕΒΕΖΑ)
-Από τις 16 Μαίου έως τις 26 Σεπτεμβρίου μία πτήση κάθε Σάββατο.
-Από τις 17 Μαίου έως τις 11 Οκτωβρίου μία πτήση κάθε Κυριακή.
-Από τις 13 Ιουνίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου και δεύτερη πτήση κάθε Σάββατο.
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
-Από τις 5 Ιουνίου έως τις 18 Σεπτεμβρίου μία πτήση κάθε Παρασκευή.
Έτσι λοιπόν σε εβδομαδιαία βάση θα υπάρχουν:
-Προς την Κέρκυρα έως 5 πτήσεις.
-Προς τη Ζάκυνθο έως 4 πτήσεις.
-Προς το Άκτιο έως 3 πτήσεις.
-Προς την Κεφαλονιά 1 πτήση.