Η εξάπλωση του κορονοϊού (COVID19) έχει ήδη αρχίσει να καταγράφει μια σειρά από επιπτώσεις στον τουρισμό σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα.
Η Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, κ. Χριστίνα Τετράδη, ενημερώνει σχετικά με τις ενέργειες του Ξ.Ε.Ε., για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, ως εξής:  
  • Ερωτηματολόγιο ΙΤΕΠ COVID-19
Το ΞΕΕ σε συνεργασία με το ΙΤΕΠ, έχει συντάξει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, προκειμένου να έχει μια απτή εικόνα των τυχόν επιδράσεων μέχρι σήμερα στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε με τη δική σας καίρια συμβολή, θα αποτελέσουν πολύτιμο και αξιόπιστο οδηγό για την πρόταση κατάλληλων μέτρων πολιτικής, τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και σε άλλους θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο και σύντομο και να μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, καθώς η εξέλιξη των επιπτώσεων είναι δυναμική.
Το ερωτηματολόγιο θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα.
 
  • ΕΟΔΥ - επικαιροποιημένος κατάλογος οδηγιών προφύλαξης από τον κορονοϊό
Σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού, αποστέλλουμε κατά τακτά διαστήματα κρίσιμη πληροφόρηση για τα θέματα του κορονοϊού. Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ, κατόπιν αιτήματός του Ξ.Ε.Ε. επικαιροποίησε τις οδηγίες για τα ξενοδοχεία, τις οποίες σας αποστέλλουμε, προκειμένου να λάβετε γνώση.
Όσον αφορά στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων από 09.03.20 έως και 05.04.20, που επιβλήθηκε με ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’726/2020), το Υπουργείο Τουρισμού διευκρινίζει ότι συναθροίσεις περιλαμβανομένων και business meetings κάτω των 50 ατόμων δεν θεωρούνται συνέδρια και μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (εξαερισμός, αντισηπτικό, κτλ ).
 
  • Συνεχής επαφές με τα Υπουργεία Τουρισμού/ΕΟΤ, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Εσωτερικών, για τη λήψη μέτρων στήριξης των ξενοδοχείων και των εργαζομένων.