ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Η Επιστολή της ΠΟΞ προς την ΚΕΔΕ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών (Παναγιώτη Θεοδωρικάκο) και στο Υπουργείο Τουρισμού (Χάρη Θεοχάρη), για την απαλλαγή των ξενοδοχείων από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών.
 
Προς
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
Πρόεδρο ΚΕΔΕ
Κοινοποίηση
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Υπουργό Εσωτερικών
κ.Χάρη Θεοχάρη
Υπουργό Τουρισμού
Κύριε Πρόεδρε,
Με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 37 («Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης») της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68), προβλέπεται πως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:
α. επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (παράγραφος 8).
β. επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (παράγραφος 9).
Ο πρώτος κλάδος της οικονομίας που πλήττεται από την πανδημία του κορωνοϊού είναι ο ξενοδοχειακός. Τα ξενοδοχεία μας έχουν υποχρεωτικά αναστείλει τη λειτουργία τους βάσει κυβερνητικών αποφάσεων μέχρι τις 30 Απριλίου. Είναι δε δεδομένο πως όταν τελικώς οι επιχειρήσεις μας ξανανοίξουν, χωρίς να είμαστε σε θέση σήμερα να προσδιορίσουμε πότε ακριβώς αυτό θα συμβεί, θα λειτουργήσουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με μηδενικά έσοδα και τεράστιες συσσωρευμένες υποχρεώσεις.
Η απαλλαγή των μελών μας από την υποχρέωση καταβολής των παραπάνω δημοτικών τελών (τα οποία άλλωστε αφορούν υπηρεσίες τις οποίες από τη στιγμή που τα ξενοδοχεία τους είναι κλειστά δεν χρησιμοποιούν) θα αποτελέσει για αυτά μια (μικρή έστω) ελάφρυνση.
Παρακαλούμε, λοιπόν, οι Δήμοι, μέσω των δημοτικών τους συμβουλίων, να προχωρήσουν το συντομότερο στις σχετικές διαδικασίες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση