ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 
Το ΞΕΕ ανέπτυξε μια εφαρμογή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ξενοδοχείο να εξατομικεύει το υγειονομικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τις υπηρεσίες που διαθέτει. Αντί δηλαδή να αποσταλεί σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας όλο το υγειονομικό πρωτόκολλο με το σύνολο των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, που θα είναι πολυσέλιδο και δύσχρηστο, μέσα από το σύστημα του ΞΕΕ θα διαμορφώνεται το εξατομικευμένο πρωτόκολλο του κάθε ξενοδοχείου, ως εξής:
  • Το ξενοδοχείο θα εισέρχεται στο σύστημα του ΞΕΕ με τους κωδικούς του και θα ταυτοποιείται, με τα στοιχεία της ταυτότητας του να συγκροτούν την πρώτη σελίδα του πρωτοκόλλου (Τίτλος, δ/νση, κατηγορία αστέρων, δυναμικότητα, επωνυμία επιχείρησης, νόμιμος εκπρόσωπος και συντονιστής όπου απαιτείται)
  • Κατόπιν από τον πλήρη πίνακα των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου που εμπίπτουν στα πρωτόκολλα, θα ενημερώνει λεπτομερώς τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο ξενοδοχείο του.
  • Μόλις ολοκληρώσει την επιλογή των υπηρεσιών, θα διαμορφώνεται ένα αρχείο, που θα είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το οποίο θα περιλαμβάνει
  1. Τις υποχρεώσεις και συστάσεις, που είναι κοινές για όλα τα ξενοδοχεία ανεξαρτήτως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. αρχές απολύμανσης και καθαριότητας, ενημέρωση πελατών, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργία υποδοχής, κ.ο.κ.), καθώς κα
  2. Τις υποχρεώσεις-συστάσεις, που αναφέρονται στα τμήματα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει το εν λόγω ξενοδοχείο. (Κομμωτήριο πισίνα, παραλία κ.ο.κ.)
  • Το εξατομικευμένο πρωτόκολλο θα φέρει ημερομηνία και σφραγίδα και θα υπόκειται σε αναθεωρήσεις που θα χρονολογούνται.
Η δυνατότητα αναθεωρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορεί να υπάρξει ανάγκη στο άμεσο μέλλον για τροποποίηση κάποιων διαδικασιών αναλόγως με την υγειονομική πορεία κάποιου προορισμού η ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα έκτακτων και στοχευμένων, άμεσων παρεμβάσεων με ψηφιακές διαδικασίες.
  • Το εξατομικευμένο πρωτόκολλο του ξενοδοχείου (και οι μετέπειτα αναθεωρήσεις του) θα είναι διαρκώς προσβάσιμο στον ξενοδόχο, στους εργαζόμενους (που θα λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ή με ηλεκτρονική παραλαβή), στο ΞΕΕ, στο Υπουργείο Τουρισμού και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα οριστούν.
Χριστίνα Τετράδη
Αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
ΞΕΕ:  Πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των
ξενοδοχείων
 
Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα εξειδίκευσης του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, να εφαρμόσει κάθε ξενοδοχείο θέτει σε λειτουργία από αύριο 02.06.2020 το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη διευκόλυνση των μελών του. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του, www.grhotels.gr.  
Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας, κάθε ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει, θα λαμβάνει το διαμορφωμένο υγειονομικό πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του και στις υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης, τα μέλη του ΞΕΕ, θα έχουν άμεση αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε κάθε τυχόν επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Επιπλέον, στην πλατφόρμα θα αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό που θα παραχθεί με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του Υπουργείο Τουρισμού. 
Από σήμερα που δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, ξεκινάει και μια τιτάνια προσπάθεια για το κλάδο μας. Αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η υγεία και η ασφάλεια για όλους, προσωπικό, επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες. Η ευλαβική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από κάθε ξενοδοχείο που θα υποδεχθεί επισκέπτες, είναι απόλυτη δέσμευση της επιχειρηματικής ηθικής που υπηρετούμε. Γι’ αυτό και το ΞΕΕ προκειμένου να διευκολύνει όλα τα μέλη του,  ανοίγει από αύριο ειδική πλατφόρμα ώστε κάθε ξενοδοχείο άμεσα και υπεύθυνα να λαμβάνει το δικό του εξειδικευμένο πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόσει. 
Η προσπάθειά μας θα είναι δύσκολη και επίπονη. Θα δώσουμε τη μάχη για να σώσουμε ό,τι σώζεται από τη φετινή σεζόν και να κρατήσουμε όρθια τα ελληνικά ξενοδοχεία που έχουν αποδεδειγμένα μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι αβεβαιότητες όμως είναι μεγάλες, από τις πτήσεις και τη ζήτηση ως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και τα ξενοδοχεία προσβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν, υπό το φως και των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που δημιουργεί για τη χώρα μας το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε.