Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της τουριστικής προβολής της

Ζακύνθου «Χpose-Zante», πέρασε στη διαδικασία δημοπράτησης του, μετά την ομόφωνη έγκριση που πήρε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Το έργο, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αποτελείται από εξειδικευμένο λογισμικό που θα παρέχει πληροφόρηση τόσο στους επισκέπτες όσο και  στο κοινό που έχει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Με την υλοποίηση του «Χpose-Zante», ο Δήμος  στοχεύει εκτός από την τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται σημεία ενδιαφέροντος όπως ξενοδοχειακές και  τουριστικές εγκαταστάσεις, παραλίες, αξιοθέατα, μουσεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, χώροι στάθμευσης, αλλά και σημεία ενδιαφέροντος (πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, συναυλιών)

Συγκεκριμένα...

"Εγκρίθηκαν σήμερα (11-02-2014) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου οι όροι δημοπράτησης για το έργο «Xpose-Zante: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ζακύνθου», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στην δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης (portal) για την προβολή του τουρισμού και του πολιτισμού της Ζακύνθου. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται εφαρμογές εικονικής-ψηφιακής αναπαράστασης και περιήγησης, χαρτογραφικά και περιγραφικά δεδομένα κ.ά.

Θα αποτελείται από εξειδικευμένο λογισμικό και θα παρέχει πληροφόρηση όχι μόνο στο ευρύ κοινό που θα επισκέπτεται τη Ζάκυνθο, αλλά και στο κοινό το οποίο σχετίζεται με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού ή απλά θέλει να πληροφορηθεί σχετικά (πχ οργανωμένοι φορείς, σύλλογοι, ταξιδιωτικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προτίθενται να οργανώσουν διακοπές).

Στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και καταχωρημένα γεγονότα. Οι κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος μπορεί να είναι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, νοσοκομεία, χώροι στάθμευσης, τουριστικές εγκαταστάσεις, παραλίες, αξιοθέατα, μουσεία, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ. Στις κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνονται όχι μόνο τα σημεία που αφορούν αποκλειστικά σε τουρισμό ή πολιτισμό, αλλά και κατηγορίες σημείων που θα αφορούν τις γενικές υπηρεσίες και τις υποδομές που προσφέρονται στον πολίτη/επισκέπτη (πχ συναυλίες, παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ).

Στόχος της Δημοτικής Αρχής μέσα από την υλοποίηση αυτού του έργου είναι η τουριστική ανάπτυξη και κατ” επέκταση η οικονομική και κοινωνική ευημερία."