ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Με σύμπνοια φαίνεται ότι κλείνει το 2012 για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς, στην χθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του σώματος εγκρίθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης (που αφορούσαν τέλη, δάνεια και προυπολογισμούς κλπ).

Αν και στην προηγούμενη συνεδρίαση διαπιστώθηκαν αντιθέσεις μεταξύ των δημοτικών συμβούλων σε θέματα όπως, ο προυπολογισμός της ΔΕΥΑΖ και τα τέλη του Δήμου, εν τούτοις χθες το απόγευμα όλοι φάνηκαν πιο διαλλακτικοί.

Το σώμα ενέκρινε λοιπόν, τα τέλη του Δήμου για το 2013 -βάση και των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής-, αποφάσισε μειώσεις στα τέλη καθαριότητας, ψήφισε τον προυπολογισμό της ΔΕΥΑΖ και ενέκρινε τις προτάσεις για την επιμικύνση των δανείων τόσο της Επιχείρισης όσο και του Δήμου.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΗμοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τώρα με το νέο έτος.