Με κυριότερα θέματα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΣΔΑ Ζακύνθου για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την έγκριση «Τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης «ΝΤΟΥΡΕΪΚΑ» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Κόμβου Καμάρας Αγίου Λαζάρου», συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο.


Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

-Επικύρωση πρακτικών 18ης 19ης και 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2012

-Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ  Ζακύνθου για την αποκομιδή των απορριμμάτων

-Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου  για άσκηση προσφυγής στο ΣτΕ (αρθ.281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.36παρ 7 του Ν. 3801/09).

-Συγκρότηση Επιτροπών του Π.Δ.270/81

-Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό (άρθρο 32 Ν.1080/80).

-Εκλογή δυο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή στην περίπτωση που λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο ( Ν. 3528 /2007, όπως  τροπ. και ισχύει  με τις διατάξεις του άρθ. 5 Ν. 4057/2012 για τους υπάλληλους των ΟΤΑ).

-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αμπελοκήπων –Τμήμα 1».

-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : «Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού  υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου, Δ.Κ. Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δήμου Ζακυνθίων στην Μπόχαλη».

-Eγκριση «Τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης «ΝΤΟΥΡΕΪΚΑ» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Κόμβου Καμάρας Αγίου Λαζάρου».

-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου

-Eκδοση βιβλίου «Το Αγγλικό Νεκροταφείο Ζακύνθου», από τον Δήμο Ζακύνθου

-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 443/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

-Έγκριση για χορήγηση άδειας υπεραγοράς λιανικού εμπορίου (1.117,00τ.μ.).

-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου /δραστηριότητα «Οδός  προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από κόμβο Πάστρα στο Δήμο Ζακύνθου, Ν. Ζακύνθου».

-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου /δραστηριότητα «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Πλυντήριο και Λιπαντήριο Αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας της Τεμπονέρα Αλεξάνδρας του Ιωάννη, στο Τ.Δ. Σαρακηνάδου-Δ.Ε. Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου, Ν. Ζακύνθου».

-Διεθνές Θεατρικό Εργαστήρι του έργου ¨Φιλοξενία  Ετερότητα, Κοινωνία, Θέατρο¨  με την υποστήριξη του προγράμματος «Πολιτισμός  2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

-Αιτήσεις