Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό

Κέντρο , Πλ. Σολωμού ,  την  19η  του μηνός Νοεμβρίου    2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7:30μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  θέματα της ημερησίας διάταξης που ακολουθούν.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΙΣ   19 /11/2018

 

Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα                                                                             Εισηγητής

1.      

Συζήτηση αιτήματος της Ελάσσονος μειοψηφίας σχετικά με  την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου .

Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ

2.      

Έγκριση επιβολής & αναπροσαρμογής τελών, δικαιωμάτων  & Εισφορών έτους Δήμου Ζακύνθου έτους 2019

κ. Δήμαρχος

3.      

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Ζακύνθου.

κ. Δήμαρχος

4.      

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου.

Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ

5.      

Έγκριση 4ης τροποποίησης  τεχνικού Προγράμματος  έτους 2018 και & Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου.

Οικονομική Υπηρεσία

6.      

Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφικών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου  

κ. Δήμαρχος

7.      

Έγκριση χωροθέτησης πράσινου σημείου.

Τεχνική Υπηρεσία

8.      

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για πράσινα σημεία

Τεχνικές Υπηρεσίες

9.      

Ακύρωση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ζακύνθου με το Σύνδεσμο διαχείρισης στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με την πρόσκληση της ΠΙΝ με κωδικό ΙΟΝ25 ¨Δράσεις για την διαχείριση Βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ¨ με τίτλο πρότασης  «Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου»(Αριθμ. απόφ. 64/2017).

Διευθυντής ΦΟΔΣΑ

10.             

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ¨Δημιουργική Ευρώπη¨(2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EACEA/24/2018: Υποστήριξη για έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2019

κ . Πρόεδρος

11.             

Υποβολή Αιτήματος  για την ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 της πρόσκλησης 4 ( Στον Άξονα προτεραιότητας ¨Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας¨ με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.»

Τεχνικές Υπηρεσίες

12.             

Έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου και Διαχείριση Δημοτικού Κέντρου Πληροφόρησης Νέων» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΜΟΣ»

Ορκωτοί Λογιστές

13.             

Έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία¨Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου¨ Με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΖ»

Ορκωτοί Λογιστές

14.             

Αντικατάσταση μέλους  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και  του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου  για την Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

κ. Δήμαρχος

15.             

Ορισμός υπευθύνου κίνησης έργου ΠΔΕ ¨Αγορά εδαφικών εκτάσεων –Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου ΟΕΔΑ Ζακύνθου.

κ. Πρόεδρος

16.             

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών

17.             

Διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων

Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών

18.             

Ορισμός Αμοιβής Δικηγόρων

κ. Πρόεδρος

19.             

Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις

κ. Πρόεδρος