Σύσκεψη εκπροσώπων της Πολιτικής Κίνησης Ζακύνθου της Δημοκρατικής Αριστεράς με την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη πραγματοποιήθηκε προ ημερών με στόχο κατάθεση στη Δημοτική Αρχή των εκτιμήσεων του κόμματος για την δίχρονη πορεία του Δήμου και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα , όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε συνεδρίαση της πολιτικής Κίνησης Ζακύνθου της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Βασική εκτίμηση της Πολιτικής Κίνησης είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει επιτελέσει ένα θετικό έργο και έχει ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών. Βεβαίως υπήρξαν  καθυστερήσεις , παραλήψεις και λάθη. Όμως αυτά δεν αναιρούν την συνολικά θετική πορεία του Δήμου "αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει, όσον αφορά στη γενικότερη κατάσταση της χώρας αλλά και στην κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί τα προηγούμενα χρόνια".

"Έγινε μια  ενδιαφέρουσα, ειλικρινής και παραγωγική συζήτηση. Διαπιστώθηκε συναντίληψη και συμφωνία σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις για την μέχρι τώρα πορεία του Δήμου αλλά και στον σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων ώστε να επιταχυνθεί το έργο της Δημοτικής Αρχής και να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και οι αστοχίες" τονίζει σε ανακοίνωση της η ΔΗΜΑΡ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως:

-Στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στην αντιμετώπιση  της παραβατικότητας και της αυθαιρεσίας που είναι διάχυτη, ιδιαίτερα στην Πόλη και τις τουριστικές περιοχές. Στην ψήφιση των νέων  κανονιστικών πράξεων, στην εφαρμογή τους, με την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου , αλλά και στην συμμετοχή και την κινητοποίηση των πολιτών.

-Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό νέων έργων και δράσεων και στην ένταξή τους στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την εξειδίκευση του διαχειριστικού σχεδίου του Δήμου.

-Στην  εντατικοποίηση των προσπαθειών για  προώθηση ώριμων έργων, στην ολοκλήρωση όσων έχουν δρομολογηθεί και στην αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων παραγωγής νέων.

-Στη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου  για  καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά  εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την αποτελεσματικότερη

διοικητική και τεχνοοικονομική στήριξη των επιλογών και των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής.

-Στη  συνέχιση, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, της προσπάθειας για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, αντικειμενικότητα και αμεροληψία απέναντι στους πολίτες και τους υπαλλήλους. Να πολιτευτεί η Δημοτική Αρχή με όρους απόλυτης άρνησης της έννοιας του πολιτικού κόστους και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.

-Να συνεχιστεί, με επιμονή, να εμπλουτισθεί με νέες ιδέες και δράσεις,  και με κινητοποίηση των πολιτών, το κοινωνικό έργο του Δήμου.

Επί πλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για την αξιοποίηση  των δυνατοτήτων, αλλά και της εκφρασμένης θέλησης της Δημοκρατικής Αριστεράς να συμβάλλει στην προώθηση λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τον τόπο σε κεντρικό - κυβερνητικό επίπεδο.