ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους βρίσκεται ο προυπολογισμός του Δήμου Ζακύνθου!

Η εξέλιξη επισημάνθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που, μεταξύ άλλων, εξέλεξε ομόφωνα ως αντιπρόεδρο της τον κ. Άκη Κομιώτη, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, με πρόεδρο πλέον τον Δήμαρχο Ζακύνθου Στέλιο Μποζίκη, εκτός απο τις διαδικασίες για την εκλογή αντιπροέδρου, ασχολήθηκε εκτενώς με τον προυπολογισμό του Δήμου 2013 -που εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα-, ενώ αποφάσισε το Τεχνικό Πρόγραμμα να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τα πραγματικά έσοδα και έξοδα του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της ΣΑΤΑ για το 2012. Όπως τόνισε, το ποσό αυτό επιτρέπει στο Δήμο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μόνο μικρά έργα στην πόλη και στις Δ.Ε. του νησιού, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες που εξέφρασαν οι πρόεδροι των Τ.Σ. για κάθε χωριό.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εποπτεύεται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, και αν οι δαπάνες υπερβούν το 10% τότε ο Δήμος θα ελέγχεται από επίτροπο. Κοινή θέση ήταν πως λόγω των περικοπών των κρατικών χρηματοδοτήσεων τα έργα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα είναι κυρίως αυτά που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.

Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση τριών επιτροπών (Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, Διενέργειας Διαγωνισμού Εργασιών – Υπηρεσιών & Αξιολόγησης Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων) στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι του Δήμου.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη ανάπλασης και νέας διαμόρφωσης πλατειών και καλντεριμιών ορεινού οικισμού πυρήνα Δ.Δ. Κερίου. Το έργο, προϋπολογισμού 710.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Προσωρινός μειοδότης του έργου είναι η Κοινοπραξία Δ. Γαρδέλης – Λ. Καπνίσης που κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά (έκπτωση 41%).