ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Μπορεί, μετά την "παρότρυνση" εκπροσώπων της Δημοτικής αρχής και πιεζόμενοι από την δραματική κατάσταση που καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν ζώντας κοντά στον ΧΥΤΑ, κάτοικοι και φορείς των περιοχών γύρω από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων να ζήτησαν να προχωρήσει το έργο του ΧΥΤΥ στον Λίβα, εν τούτοις ο Βουλευτής Ζακύνθου συνεχίζει να εναντιώνεται στην πιθανότητα.

Με νέα επίκαιρη ερώτηση του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Κοντονής αναφέρεται στην παράνομη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΧΥΤΥ στην θέση Λίβα, ενώ αναφορά γίνεται στην προσωπική εμπλοκή στο θέμα του προέδρου του ΦΟΣΔΑ Ανδρέα Ξένου (...).

"Με την απόφαση 11715/ 8684 από 12-11-2012 του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στην θέση Λίβα Ζακύνθου και η σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη. Η απόφαση αυτή, παρακάμπτοντας τις αντίθετες διαδοχικές γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων από 28/04/2011 και  υπ’ αριθμ. 148/10-12 από 28/06/2012 καθώς και τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου  368/08-04-2011  και 1518/26-06-2012, προχώρησε παράνομα σε μια σαφώς αρνητική, αντιπεριβαλλοντική λύση, η οποία παρατείνει και επιδεινώνει το πρόβλημα της σύστασης ΧΥΤΥ στην Ζάκυνθο" υπογραμμίζει στην επίκαιρη ερώτηση του ο κ. Κοντονής.

"Κυρίως,  χωροθετεί ΧΥΤΥ εντός ζώνης προστασίας της άγριας ζωής κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 αλλά αγνοεί και τα ζητήματα προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καθαριότητας Ζακύνθου έχει δημόσια ομολογήσει (σε τηλεοπτικό σταθμό)  ότι σημαντικό τμήμα της έκτασης της χωροθέτησης στην θέση    Λίβα έχει προαγορασθεί από τον σύζυγο της αδελφής της γυναίκας του  με σκοπό την μεταπώλησή του στα πλαίσια της σχετικής χωροθέτησης.

Σχετικώς, έχουμε υποβάλει και ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης ενώπιον του κ. Υπουργού από  20/11/2012 ( αρ.πρωτ. 56901) χωρίς να έχουμε λάβει έκτοτε καμία απάντηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1) Τι σκοπεύει να πράξει όσον αφορά την ανάκληση της παράνομης απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2) Γιατί παραλείπει μέχρι σήμερα να τοποθετηθεί στο φλέγον ζήτημα της χωροθέτησης ΧΥΤΥ στην Ζάκυνθο και στον προβληματικό και σκανδαλώδη  τρόπο υλοποίησής του.

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Ν. Κοντονής"