Σύμφωνα με την απόφαση αριθμό 11/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου -Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας  που συνεδρίασε  Δημόσια στις 12/6/2019 για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των κοινοτικών εκλογών, της 26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων μελών τοπικών συμβουλίων και    Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Ζακύνθου της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου για την Κοινότητα Κυψέλης Ζακύνθου        προέκυψαν τα κάτωθι:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

 1. Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Κοινότητας Κυψέλης - ψήφοι 175 - έδρες 2
 2. Ανεξάρτητη Κίνηση Κυψέλης Αναγέννηση - ψήφοι 156 - έδρες 2
 3. Λαϊκή Συσπείρωση  Κυψέλης - ψήφοι 44 - έδρες 1

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου (118) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 2. ΚΑΜΒΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος (80) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 3. ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους (89) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Κίνησης Κυψέλης Αναγέννηση
 4. ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διονυσίου (85) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Κίνησης Κυψέλης Αναγέννηση
 5. ΜΠΟΥΡΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διονυσίου (32) σταυροί προτίμησης της Λαικής Συσπείρωσης Κυψέλης

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΠΛΕΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Διονυσίου (44) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 2. ΠΕΤΤΑ ΡΟΥΜΒΙΝΗ του Δημητρίου (20) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Βαγγέλη (07) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 4. ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πέτρου (04) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Κοινότητας Κυψέλης
 5. ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου (33) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Κίνησης Κυψέλης Αναγέννηση
 6. ΠΕΤΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος (22) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Κίνησης Κυψέλης Αναγέννηση
 7. ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΝΙΚΗ του Διονυσίου (18) σταυροί προτίμησης της Ανεξάρτητης Κίνησης Κυψέλης Αναγέννηση
 8. ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος (15) σταυροί προτίμησης της Λαϊκής Συσπείρωσης Κυψέλης
 9. ΜΠΕΤΣΗ-ΜΟΥΖΑΚΗ ΝΙΚΗ του Διονυσίου (11) σταυροί προτίμησης της Λαϊκής Συσπείρωσης Κυψέλης
 10. ΣΤΡΟΥΖΑ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου (04) σταυροί προτίμησης της Λαϊκής Συσπείρωσης Κυψέλης
 11. ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του Ιωάννη (02) σταυροί προτίμησης της Λαϊκής Συσπείρωσης Κυψέλης

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.1 του Νόμου 3852/2010  Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 9 του Νόμου 4623/2019.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αναλαμβάνει

ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ του Γρηγορίου.