ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στο χώρο συσκέψεων της Π.Ε. Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου κ. Δ. Σκαλτσογιάννη και υπαλλήλους του Δασαρχείου Ζακύνθου. Η σύσκεψη αφορούσε την επικινδυνότητα που υπάρχει από τα πρανή της Μπόχαλης και συγκεκριμένα έγινε ενημέρωση για την κατάσταση της περιοχής, ενώ συζητήθηκαν και μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Γνωρίζοντας το αισθητικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχουν υποστεί οι περιοχές που πρόσφατα επλήγησαν από την πυρκαγιά, ως Π.Ε. Ζακύνθου ζητήσαμε τη συνεργασία με το Δασαρχείο Ζακύνθου για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του τοπίου με δενδροφυτεύσεις, ώστε οι περιοχές αυτές να αποκτήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα και πάλι ένα πράσινο φυσικό τοπίο.