ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Τα συνολικά πεπραγμένα του Νοσοκομείου Ζακύνθου το χρονικό διάστημα 2016-2019, ανακοίνωσε η Διοίκησή του, με την συμπλήρωση τριών(3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της Διοικήτριας και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Συγκεκριμένα στον απολογισμό, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Δέσποινα Τσαρίδου  αναφέρει:
 
 
                                                         ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016-2019
    
 
Εισαγωγή
 
Η «φύση» του απολογισμού
 
Ο απολογισμός (πεπραγμένα), είναι ένα εργαλείο
 
  • για τη Διοίκηση, προκειμένου να γνωρίζει την «απόκλιση» που έχει σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο της και να αναλάβει πιθανές δράσεις 
  • για την Κοινωνία, ώστε να γνωρίζει και να αποτιμά τις δράσεις και τις ενέργειες που έγιναν για το νοσοκομείο 
  • για τα Στελέχη, ώστε να μπορούν να αναδείξουν το έργο τους
  • για τις Προϊστάμενες αρχές, ώστε να δύναται να αξιολογήσουν
 
 Ο στόχος του  είναι να παρουσιάσει  τις πιο ουσιώδεις, με τέτοια όμως λεπτομέρεια, ώστε διαβάζοντας ο αναγνώστης, να μπορεί να «ακτινογραφήσει» τη Μονάδα Υγείας, ως προς το ρυθμό μεταβολής της ανάπτυξης της.
 
Μήνυμα από τη Διοίκηση
 
Η πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς αποκλεισμούς, η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η εύρυθμη, και διαφανής λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας,  η συμμόρφωση και τήρηση της νομοθεσίας και η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου στη συνείδηση των συμπολιτών μας, αποτελούν τις βασικές κι απαράβατες αρχές της προσπάθειας που κάναμε απ’ τη θέση ευθύνης της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση της υγείας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών ως δικαίωμα και ύψιστο αγαθό, σε συνδυασμό με την αποδοτική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, αποτελούσαν την κεντρική πολιτική που έχουν χαράξει η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου.
 
Η δυσχερής οικονομική συγκυρία αποτέλεσε  βέβαια τροχοπέδη στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας  όμως με την στήριξη του συνόλου των εργαζομένων και την παρακίνηση της κοινωνίας συνεχίσαμε την προαγωγή των υπηρεσιών υγείας στο νομό μας. Δεν  λύσαμε βέβαια όλα τα προβλήματα, συχνά αναδειχθήκαμε ανεπαρκείς αλλά έτσι κι αλλιώς το Νοσοκομείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και η προσπάθεια που απαιτείτο από μέρους μας ήταν συνεχής.
Ο δημόσιος απολογισμός είναι μια διαδικασία ανοικτή και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων όσων αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του δημόσιου τομέα, αλλά και πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.
 
Στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων αναφέρεται συνοπτικά, το παραγόμενο έργο του Νοσοκομείου κατά την τελευταία τριετία.
 
 
Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και από τούτο το πόνημα στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
 
 
 
                                       Εκ του Δ.Σ. και της Διοίκησης
 
                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ
 
                                 
 
 
Γενικά για το Φορέα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας και παρέχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Λειτουργεί ως ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Π.Δ.) και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοικήτρια,. Είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο νομό και  εφημερεύει καθημερινά.
Διαθέτει εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και  Διοικητικό προσωπικό.
Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκει η αποκεντρωμένη μονάδα του, το Κέντρο Ψυχικής υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ζακύνθου.
 
Επιχειρώντας την ιστορική διαδρομή του Νοσοκομείου, διαπιστώνει κανείς ,ότι ο σημαντικότερος σταθμός στην μακρόχρονη πορείας του είναι η μετεγκατάσταση του την 18-5-1012 στις εγκαταστάσεις του νέου υπερσύγχρονου Νοσοκομείου που κατασκευάστηκε με συγχρηματοδοτήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 
Το Νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά
 
 
Μεταβολές στην σύνθεση του προσωπικού 2016-2019
 

Προσωπικό

Υπηρετούντες

 

Εισροές Προσωπικού

2016

2017

2018

 

 

 

2019

Προσλήψεις ΑΣΕΠ κ.α 2016-2019

Από μετατάξεις 2016-2019

 

 

 

 

 

 

 

Ιατροί κλάδου ΕΣΥ

36

39

37

38

8

 

Επικουρικοί ιατροί

5

5

5

5

 

 

Ειδικευόμενοι ιατροί

12

8

8

8

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

53

52

50

51

8

0

 

 

 

 

 

 

 

Παραιατρικό προσωπικό

16

19

18

18

4

4

Επικουρικό Παραιατρικό προσωπικό

2

2

1

 

 

 

Επιστημονικό (μη ιατρικό) προσωπικό

1

2

2

 

 

1

ΣΥΝΟΛΟ

19

23

21

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Νοσηλευτικό προσωπικό

101

101

99

 

7

3

Επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό

3

3

3

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

104

104

102

 

7

3

 

 

 

 

 

 

 

Διοικητικό προσωπικό

13

15

14

 

4

1

Τεχνικό προσωπικό

2

2

2

 

 

 

Λοιπό διοκητικό προσωπικό

9

9

9

 

 

 

Επικουρικό προσωπικό

2

2

2

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

26

28

27

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

202

207

200

 

23

9

 
Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία στα πλαίσια συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων ,αποχώρησαν 9 ιατροί, 5 νοσηλευτές και 2 διοικητικοί.
 
Χειρουργικές επεμβάσεις
 

ΤΜΗΜΑ

2016

2017

2018

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

806

427

674

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

425

279

406

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

            2016

2017

2018

ΤΑΚΤΙΚΕΣ

22.839

21.272

22.497

ΕΚΤΑΚΤΕΣ

26.654

25.430

31.166

ΣΥΝΟΛΟ

49.493

46.702

53.663

 
 
 
       Από τον Σεπτέμβριο του έτους  2018 επαναλειτουργεί  η Πνευμονολογική κλινική     
 
 
       Τον Οκτώβριο του έτους 2019  ολοκληρώθηκε η προκήρυξη για θέση Διευθυντή Παιδιατρικής Κλινικής και προσελήφθη Διευθύντρια Παιδιατρικής , με αποτέλεσμα τη σταδιακή σταθεροποίηση της Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου.
 
 
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας υγείας
 
Λίστα Χειρουργείου
 
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, στο πλαίσιο του νόμου 4368/2016 περί αναβάθμισης λειτουργίας του Δημόσιου συστήματος υγείας και προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας.
Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
Στη Λίστα καταχωρούνται:
(1) ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα,
(2) το είδος του χειρουργείου,
(3) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
(4) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
(5) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.
Οι διαδικασίες που
 
 
Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
 
Ο Εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Νοσοκομείου.
Βοηθά το νοσοκομείο να επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικής της διαχείρισης των κινδύνων, των διαδικασιών διοίκησης και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός του Εσωτερικού ελέγχου είναι:
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όλου του προσωπικού,  Η προσαρμογή και εναρμόνιση του προσωπικού σε κάθε επιμέρους λειτουργία σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου,
Η διασφάλιση της ορθολογικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου με στόχο τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
Ενδεικτικά θέματα ελέγχου:
 Η εφαρμογή εγκυκλίων /αποφάσεων που αφορούν σε διαδικασίες πχü εισαγωγές ασθενών, 
Έλεγχος καθαριότητας/καταλληλότητας χώρων παροχής νοσηλευτικήςü φροντίδας,  Έλεγχος επάρκειας των αποθηκευτικών χώρων και κατάλληληςü φύλαξης υλικού,  Τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.ü
 
 
 
Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
 
Γραφείο προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών/ληπτριών υπηρεσιών υγείας
 
Στο νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Νόμο 4368/2016(ΦΕΚ/Α/21) και την Υπουργική Απόφαση αρ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/2017 (ΦΕΚ/Β/ 662), το πρώην «Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη» μετονομάστηκε σε «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας».
 
Το νέο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ενδεικτικά μεριμνά για:
 την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους,
την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες,
την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών,
την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ασθενών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία,
τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων,
τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές,
τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών-ασθενών κλπ.
Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στο γραφείο, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
 
 
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
 
Η Διοίκηση έχει ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της ΜΕθ , ο οποίος είναι πλέον πιστοποιημένος και έτοιμος προς χρήση. Εκκρεμεί η πρόσληψη επιπλέον  εξειδικευμένου προσωπικού τόσο ιατρικού  (3 θέσεις  ) όσο και νοσηλευτικού (τουλάχιστον 7).
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:853.904,92€
 
Η αίτηση βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης  και με την επιτυχή έκβαση αυτής , προβλέπονται παρεμβάσεις με αναβάθμιση του εξοπλισμού (νέοι καυστήρες, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, κλπ), σε συνδυασμό με την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» (αυτοματοποιημένων μηχανισμών) μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας.
 
 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 232.400,00€
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ…ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 100.000€/ΕΤΟΣ