ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Μετά από επικοινωνία του Βουλευτή Ζακύνθου κ. Διονύση Ακτύπη με τον  προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων κ. Κ. Ασπιώτη, υπήρξε η ενημέρωση από την πλευρά του δεύτερου, ότι εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ¨Άγιος Διονύσιος¨ σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η ένταξη του νοσοκομείου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρισκόταν για πολύ καιρό στον πάγο, λόγω αδικαιολόγητων χρονικών καθυστερήσεων και διαδικαστικής κωλυσιεργίας.
  Ωστόσο, ο κύριος Ακτύπης, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων του είχε θέσει το ζήτημα στο Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ι. Καρβέλη, καθώς και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Μάλιστα, ο βουλευτής, από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο απένταξης του συγκεκριμένου έργου. Έτσι λοιπόν, μετά από την επίλυση των προβλημάτων γύρω από το σχετικό ζήτημα, και πάντα με την βοήθεια και την υποστήριξη της Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν. κυρίας Ρόδης Κράτσα, είναι σήμερα γεγονός η ένταξη του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων.
   Ο βουλευτής διατύπωσε την εκτίμηση, ότι με την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειακών παρεμβάσεων θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού ενέργειας για το νοσοκομείο. Πράγματι, όπως ενημερώθηκε ο βουλευτής από τους αρμόδιους φορείς, το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει, μετά την αναβάθμιση στο 40%, ενώ θα υπάρξει και επακόλουθη εξοικονόμηση ποσού που θα ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 500χιλ. ευρώ ετησίως.
   Τέλος, ο βουλευτής θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο την Περιφερειάρχη κυρία Ρ. Κράτσα, όσο και τον κύριο Κ. Ασπιώτη, για την πολύτιμη βοήθεια τους στην ένταξη του Γενικού Νοσοκομείο Ζακύνθου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.