ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

   Δυστυχώς για άλλη μια φορά ζούμε τον παραλογισμό της ηλεκτρονικής και  γραφειοκρατικής αντίληψης της ΑΑΔΕ, μιας πρακτικής  που δεν μπορεί να ξεφύγει από τα σύνορα του κρατισμού και της τιμωριτηκής λογικής .Τα σχετικά εκκαθαριστικά  που εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο taxis  και αποστέλλονται με συστημένες επιστολές στις διευθύνσεις των φορολογουμένων, διαπιστώνουμε , την ύπαρξη  λαθών στην βιαστική εκκαθάριση , και το χειρότερο , αναδρομικά των ετών 2011, 2012 που  έχει επέλθει παραγραφή. Και όλα  αυτά τα αναδρομικά   αθροίστηκαν στο οικ. έτος 2014.

Εκτιμούμε   πως η  διαδικασία δεν είναι σύννομη,  ενώ και οι εκδοθείσες πράξεις πάσχουν από ακυρότητα καθώς η Φορολογική Αρχή, με τις συγκεκριμένε  πράξεις τροποποίησε τα φορολογητέα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), χωρίς να μεσολαβήσει φορολογικός έλεγχος, με νομική βάση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (το παλιό εκκαθαριστικό) εκδίδεται όχι μόνο με στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο αλλά και επί τη βάσει κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Επίσης δεν τηρήθηκε από την φορολογική αρχή η διαδικασία που ορίζετε στα άρθρα του Κ.Φ.Δ:

 

  1. Στο (άρθρο 14 του ν. 4174),δεν αποστείλει η Δ.Ο.Υ στον φορολογούμενο ,  Αίτημα Παροχής Πληροφοριών
  2. Στο (αρθ.28 του ν.4174) δεν κοινοποιήθηκε το  σημείωμα διαπιστώσεων,
  • Η φορολογική Αρχή δεν  τήρησε τις εκ του νόμου διαδικαστικές προϋποθέσεις επιβολής φόρου σε βάρος του διοικούμενου και σε κάθε περίπτωση, δεν έδωσε  το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου καθώς και να του δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Κατά συνέπεια, συμπεραίνουμε , ότι η Φορολογική Διοίκηση έκδωσε  απόφαση  καταλογισμού φόρου  για τα  αναδρομικά εισοδήματα του 2013 με την έκδοση μη νόμιμης  πράξεις  και χωρίς την τήρηση της προηγούμενης ακροάσεως.

Για την   προστασία των φορολογουμένων πρέπει να καταθέσουν  ενδικοφανής προσφυγή  εντός της  αποκλειστικής προθεσμίας  των 30 ημερών από την κοινοποίηση των επίμαχων πράξεων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την ακύρωση των εν λόγω παράνομων πράξεων.

  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ