1. 1. Εάν κλείσει η επιχείρηση με υποχρεωτική απόφαση δηλαδή με κυβερνητική εντολή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται τις αποδοχές του, επειδή η απόφαση για το κλείσιμο των επιχειρήσεων προέκυψε λόγω ανωτέρας βίας.
 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.3.2020 θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ασφαλιστικής κάλυψης.

Το ποσόν  της αποζημίωσης «ειδικού σκοπού» που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το κράτος λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ορίστηκε στα 800 ευρώ και αφορά το διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, όπου θα καταβληθούν  έως 10-04-2020.

Οι εργοδότες που επιχείρηση τους έκλισε με κυβερνητική εντολή  έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο προσωπικό τους τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, με αντίστοιχη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που θα καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές στο προσωπικό του.

 1. Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για τους εργαζόμενους της μερικής ή και της εκ περιτροπής απασχόλησης ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης τους.
 2. Για την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, πρέπει ο εργοδότης, στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας να υποβάλει στο Π.Σ. Εργάνη , υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες που έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής λειτουργίας πρέπει υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Από το  μέτρο της επιδότησης εξαιρούνται:

 • όσοι εργάζονται με το σύστημα της τηλεργασίας
 • όσοι βρίσκονται σε κανονική άδεια ( μετά τη λήξη της άδειας μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς της επιδότησης )
 • όσων δεν αναστέλλεται η σχέση εργασίας τους λόγω της απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης.
 1. Ο εργοδότης που έχει κλείσει την επιχείρηση του για προληπτικούς λόγους δηλαδή χωρίς κυβερνητική εντολή υποχρεούται στην καταβολή του συνόλου των αποδοχών σε κάθε εργαζόμενο.

Εάν ο εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από δημόσιο φορέα, δικαιούται αποδοχές ασθενείας , ανάλογα με τα χρόνια απασχόλησης του στον εργοδότη .

Για την ασθένεια των εργαζομένων  και την απουσία  από την εργασία ισχύει :

 • εάν ο εργαζόμενος ασχολείται για διάστημα μικρότερο του έτους δικαιούται επιδότηση 13 ημέρες ασθενείας.
 • Αν ένας εργαζόμενος απασχολείται για διάστημα μεγαλύτερο του έτους δικαιούται αποδοχές ασθενείας 25 ημερών για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη.
 • Στην περίπτωση όπου  ο εργαζόμενος απουσιάσει από την εργασία του με δική του απόφαση για προληπτικούς λόγους, δεν δικαιούται τις αποδοχές του.
 • Όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή με απόφαση της δημόσιας αρχής τότε απαγορεύεται η καταγγελία σε εργαζόμενο ο οποίος θα επιδοτηθεί από το κράτος για τις ημέρες που η επιχείρηση είναι κλειστή.
 • Εάν η επιχείρηση παραμένει κλειστή με απόφαση του εργοδότη τότε επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης με καταβολή όλων των δικαιούμενων αμοιβών .

 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ