ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • «Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του συγκεκριμένου Χ.Υ.Τ.Α.»
Συγκεκριμένα,

Η διαχρονική αναποτελεσματική διαχείριση των σκουπιδιών μας έχει φέρει σε αυτό το αδιέξοδο. Επί σειρά ετών, οι κάτοικοι που Καλαμακίου διαμαρτυρόμαστε για την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α “Σκοπού”, ο οποίος απειλεί με σοβαρή περιβαλλοντολογική καταστροφή αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση (τα στραγγίδια του Χ.Υ.Τ.Α “Σκοπού” επηρεάζουν τη χελώνα «CarettaCaretta» και μολύνουν τη θαλάσσια περιοχή του Καλαμακίου).
 Βλέπουμε θετικά το καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο έχει στόχο την αντιμετώπιση των προστίμων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην δική μας περιοχή.
Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του συγκεκριμένου Χ.Υ.Τ.Α.
Μετά από συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου ενημερωθήκαμε για το νέο νομοθετικό διάταγμα. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία του καινούργιου διαβαθμιδικού φορέα Δήμων και Περιφέρειας, όχι μόνο θα δώσει λύση στη διαχείριση των σκουπιδιών αλλά και οριστική αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α “Σκοπού”.
Ευελπιστούμε η διαχείριση που γίνεται και θα γίνει στη τοποθεσία Βραχίωνα – Λίβα να μη γίνει δεύτερος Σκοπός.
 
 Βλέπουμε θετικά την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου όσο αφορά τις προστατευόμενες περιοχές εφόσον λυθούν χρόνια προβλήματα όπως η μη επαρκής φύλαξη, η ουσιαστική έλλειψη αντιπροσώπευσης τοπικών φορέων στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
Προτείνουμε το νέο διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζεται μόνο από τοπικούς φορείς όπως και για τα αντισταθμιστικά μέτρα να γίνει μια ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους θιγόμενους κατοίκους του Καλαμακίου: α) περιουσίες β) τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος βάσει των σημερινών δεδομένων.
 
             Κίνηση Πολιτών Καλαμακίου για τον Χ.Υ.Τ.Α “Σκοπό”