• Ακόμη , ζητά την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από τις επιχειρήσεις …
Να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενόψει του καθολικού ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων της Ζακύνθου από τη Δευτέρα  11/05/2020, ζητά από τη Δημοτική Αρχή ο  Πρόεδρος  Κοινότητας Ζακυνθίων κ. Κωνσταντίνος Πέττας.
«Πέραν αυτού, είναι κρίσιμο να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από τις επιχειρήσεις και να μην παρατηρείται το άκρως ανθυγιεινό φαινόμενο των συρόμενων απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις στους κάδους» επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει με νόημα « Αναμένουμε δράσεις και όχι διαπιστώσεις. Ο τόπος μας το έχει ανάγκη»
Συγκεκριμένα,

    Προς: 1. Δήμαρχο Ζακύνθου,

  1. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ζακυνθίων

    Κοιν: 1. Επιμελητήριο Ζακύνθου

  1. Τοπικά ΜΜΕ

Κύριε Δήμαρχε

   Ενόψει του καθολικού ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων της Ζακύνθου από τη Δευτέρα  11/05/2020, ζητάμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  για τον καθαρισμό των κεντρικών δρόμων, πλατειών και όχι μόνο  και να επιβλέψετε και ο ίδιος, αν είναι εφικτό και το κρίνετε αναγκαίο,  τις εργασίες καθαρισμού. Πέραν αυτού, είναι κρίσιμο να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από τις επιχειρήσεις και να μην παρατηρείται το άκρως ανθυγιεινό φαινόμενο των συρόμενων απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις στους κάδους.  
Επίσης πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις από εσάς σχετικά με τους κοινόχρηστους  χώρους, καθώς δεν έχετε ανανεώσει ή ελέγξει τις προηγούμενες άδειες για την χρήση από τις επιχειρήσεις κοινόχρηστων χώρων,  με αποτέλεσμα ο Δήμος αφενός να απωλέσει σημαντική πηγή εσόδων (προκαταβολή 30% τέλους χρήσης  κοινόχρηστου χώρου) και αφετέρου  οι δοκιμαζόμενες από την ενσκύψασα κρίση εμπορικές επιχειρήσεις, που είναι και βασικοί πυλώνες της τοπικής οικονομίας μας,  να μην έχουν τον αναλογούντα  χώρο ανάπτυξης της δραστηριότητας τους, ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία τους.
Αναφορικά με το τελευταίο ζήτημα, θεωρούμε ότι ο  Δήμος θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των τελών, το πάγωμα των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την δημιουργία νέας ρύθμισης για να διευκολυνθούν οι έχοντες ανάγκη επιχειρηματίες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Τέλος,  θα πρέπει να μελετήσετε το ενδεχόμενο παραχώρησης  παραπάνω τετραγωνικών σε κοινόχρηστο χώρο (σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της πρόσφατης οικείας νομοθεσίας και κυβερνητικών εξαγγελιών ) στις επιχειρήσεις με κύριο γνώμονα την προσβασιμότητα από τους πεζούς και τον σεβασμό σε αυτούς, όπως επίσης και τις υποδομές και δυνατότητες της κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Αναμένουμε δράσεις και όχι διαπιστώσεις. Ο τόπος μας το έχει ανάγκη.

Ο  Πρόεδρος  Κοινότητας Ζακυνθίων

 Κωνσταντίνος Πέττας