ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 
Αναμφίβολα πρώτη προτεραιότητα του Δήμου μας πρέπει να αποτελέσει η κατάσταση που διαμορφώνεται στις σχολικά κτίρια.
Ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς αποκαλύφθηκαν  τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και υπάρχουν σοβαρότατες ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Όλοι οι συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες συμφωνούν και ενεργοποιούνται ώστε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής των κτιριακών υποδομών.
Ο κατάλληλος χρόνος για εργασίες στα σχολεία μας απωλέσθη τους καλοκαιρινούς μήνες  όπου θα μπορούσε να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες.
Η Δημοτική Αρχή όμως έδειξε ότι δεν είχε κανένα σχέδιο δράσης και παρέμβασης, αντίθετα παρενέβη στις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να μην υλοποιηθεί κανένα έργο.
Σκοπός της παρέμβασης μας όμως δεν είναι να γυρίσουμε στο παρελθόν και να ασκήσουμε εκ του ασφαλούς  αντιπολίτευση.
Σκοπός μας είναι να μάθουν οι Ζακυνθινοί , οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας για τις εργασίες αυτές, τις προοπτικές που υπάρχουν για διεκδίκηση πιστώσεων από την Κυβέρνηση και τις διοικητικές  παρεμβάσεις που οφείλει να πραγματώσει ο Δήμος μας.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τις υπάρχουσες άμεσες πιστώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας:
Α.
ΚΑΕ            15.7331.017       Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                      95.500
                                                 Δήμου Ζακύνθου (ΟΣΚ 2018)
                  15.7331.019         Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                      140.700
                                                 Δήμου Ζακύνθου (ΟΣΚ 2019)
                  30.6117.015         Αμοιβή Μηχανικού για εργαστηριακές                          9.000
                                                  Μετρήσεις, αξιολόγηση ανθεκτικότητας
                                                  Υλικών Δημ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 20160)
                  30.7326.030          Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού (ΣΑΤΑ2015)                     7.200
                  30.7331.197          Δημοτικά κτίρια ΔΕ Ελατίων (ΣΑΤΑ 2016)                     5.000
                  30.7331.202          Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε Αλυκών(ΣΑΤΑ 2016)                   12.000
                  30.7331.206           Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε Αλυκών(ΣΑΤΑ 2017)                    9.500
                   30.7331.208          Δημοτικά κτίρια ΔΕ Ελατίων(ΣΑΤΑ 2017)                   10.000
                   30.7331.209           Δημοτικά Κτίρια ΔΕ Λαγανά(ΣΑΤΑ2017)                     9.500
             60.7331.001            Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων                  233.200
                                              ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΕ 2017ΣΕ05500010)ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
               ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   :        531.000 ΕΥΡΩ          
Β.
ΑΜΕΣΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  1. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας: 000
  2. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες: 000
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   :                340.000
 
Γ.
 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΚΩΔ. ΤΠΔ 52105   : ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ     929.400 ΕΥΡΩ
Απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την ένταξη της στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Δ.
Μετά τους σεισμούς με προτροπή της Κυβέρνησης κατατέθηκαν από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  δύο αιτήματα για χρηματοδότηση :
  1. Αί τηση επιχορήγησης του Δήμου μας με το ποσό των  000.000  ΕΥΡΩ για την κάλυψη των αναγκών στατικής ενίσχυσης, συντήρησης και ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις εκθέσεις  μετά από αυτοψίες και ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
  2. Επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 833.836,77 ΕΥΡΩ για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού που θα προσληφθεί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και προμήθειας υλικών αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει.
Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Ε.  Η Δημοτική Αρχή επιτέλους ας δημιουργήσει συνεργείο αντιμετώπισης των μικρών    καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων .
 
Πέρα από τις γενικές διεκδικήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων που μας συνεγείρουν ας δώσουμε στα σχολεία αυτά που μπορούμε και είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ