ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • «Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου»
  • «Αποδίδουν καρπούς οι προσπάθειες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του Καστρομονάστηρου των Στροφάδων, μετά την προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου επισκευής και συντήρησης από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έργο το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση από την ανταπόκριση του Υπουργείου, ως προς την δρομολόγηση των έργων για την αποκατάσταση της Ιεράς Μονής των Στροφάδων, ενός μνημείου με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ζακύνθου, εξέφρασε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Με συνεχή παρακολούθηση και συνεργασία, τόσο με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και ιδιαιτέρως τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θεμιστοκλή Βλαχούλη, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Πολιτισμού Κατερίνα Μοθωναίου κατ'  εντολη της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, έφερε εις πέρας όλες τις διαδικασίες για την έγκριση του προϋπολογισμού και την εκτέλεση υποέργων που του αναλογεί.
Υπενθυμίζουμε ότι με τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής επισπεύσθηκε η έγκριση απαλλαγής περιβαλλοντικών αδειών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κάτι το οποίο ήταν προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών.
Η δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής και οι προκαταρκτικές ενεργειες που έγιναν αποτελούν την κινητήριο δύναμη για το έργο των Στροφάδων (αποκατάσταση Καστρο-μονάστηρου και λιμενικές εγκαταστάσεις).
Το έργο είναι εκτιμώμενης αξίας 11.209.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και οι αναστηλωτικές εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και λόγω της φύσης τους έχουν ενιαίο χαρακτήρα και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά. Παράλληλα το αντικείμενο των εργασιών εντάσσεται σε διάφορες κατηγορίες έργων (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και οδοποιίας).
Παράλληλα, μετά την δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προχωρά η διαδικασία συμβασιοποίησης της κατασκευής των λιμενικών έργων πρόσβασης στα Στροφάδια, προϋπολογισμού ποσού 800.000 ευρώ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός ενός έτους και πλέον το Ιερό μνημείο θα καθίσταται προσβάσιμο.