ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΚΟΜΗ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 24ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η «ΑΝΑΔΡΑΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΛΙΑΝΟ, ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΡΩΝ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
ΤΕΛΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021.

«Έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου  (Άρθρο 67 Ν.3852/10)»
   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης)  και του αρθρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019  σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση (26η συνεδρίαση) που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα νέα μέτρα πρόληψης κατά του COVID -19, την  Τετάρτη 21 Οκτωβρίου  2020 με ώρα έναρξης 5.00μ.μ. και λήξης 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης :
 

1.       

Έγκριση της  κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.       

Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων. 

3.       

Καθαρισμός Σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζακύνθου (επέκταση ωραρίου υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης).

4.       

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

5.       

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων) για την αγωνιστική περίοδο 2020 -2021.

Τα  θέματα  κρίνονται  επείγοντα προς συζήτηση άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιου.
Το 1ο θέμα λόγω  της άμεσης κάλυψης αναγκών των σχολείων. Το 2ο  θέμα λόγω απαραίτητων μέτρων για την προστασία κατά της πανδημίας του κορωνοϊού και το  3ο θέμα λόγω λήξης προσωρινής άδειας και κλήρωσης του τοπικού πρωταθλήματος.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταύρος Κακολύρης
 
 

VIDEO| ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ