Μία πολύ σημαντική ημερίδα αναφορικά με τα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ οργανώνει αύριο Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο ΠΑΛΑΤΙΝΟ, το Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Η ημερίδα αφορά τα ευρωπαικά προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά, ταυτόχρονα, και προγράμματα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Διοργανωτές είναι το Επιμελητήριο Ζακύνθου, η Ευρωπαική Διαχειριστική Προγραμμάτων και ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".