ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Tις προτάσεις  της για το άρθρο 30 με τίτλο ΄΄ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ΄΄ του σχεδίου νόμου του υπουργείου τουρισμού , δημοσιοποίησε με δελτίο τύπου η δημοτική παράταξη "ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ"
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

 Στο άρθρο 1 να ορίζεται ότι η εταιρεία θα εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου.

  1. Στο άρθρο 9 να ορίζεται ότι οι μετοχές δεν μπορεί να είναι μεταβιβάσιμες και στο μετοχικό κεφάλαιο να συμμετέχει ο Δήμος Ζακύνθου με 51%.
  2. Στο άρθρο 11 να ορισθεί ότι το ΔΣ θα απαρτίζεται από 9 μέλη. Να ορίζονται τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων να ορίζονται στο ΔΣ με απόφαση των συλλογικών τους οργάνων.

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας να έχει εκλεγεί στην ΠΕ Ζακύνθου. Στο ΔΣ συμμετέχει ο Δήμος Ζακύνθου και το ΤΕΕ.