• Καταγγελία εναντίον της Δημοτικής Αρχής και της κ.Βιβή Καψαμπέλη
  • Ζητούν την απαλλαγή της από τα καθήκοντα ως υπεύθυνης αντιδημάρχου προσωπικού
  • Προχωρούν σε 4ωρη στάση εργασίας
Συγκεκριμένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ                                                         

  1. Καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή για την παντελή έλλειψη εκπόνησης σχεδίου δράσης, το οποίο έχουμε επανειλημμένα ζητήσει σύμφωνα με το Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα του ΕΟΔΥ, το οποίο θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ούτος ώστε να γνωρίζουμε τους τρόπους διαχείρισης οποιουδήποτε κρούσματος στις υπηρεσίες του Δήμου και όχι στα τυφλά και ανά περίπτωση να αποφασίζει η Δημοτική αρχή ή ο υπεύθυνος covid του Δήμου.
  2. Καταγγέλλουμε την ελλιπή τήρηση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
  3. Λαμβάνοντας υπόψη και το από 17-03-2021 έγγραφο του τεχνικού ασφαλείας κ. Πυρομάλη Ιωάννη καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.16320/2021-ΦΕΚ 996/Β/13-3-2021 περί των γενικών διατάξεων που αφορούν τη λειτουργιά των δημοσίων υπηρεσιών, σε καμία δομή :
  • Δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
  • Δεν τηρείται ο σωστός αριθμός ατόμων που συγχρωτίζονται σε κάθε χώρο.
  • Δεν τηρούνται οι συναντήσεις και συναθροίσεις εργασίας με φυσική παρουσία μέχρι επτά(7) ατόμων όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
  • Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά της Αντιδημάρχου κ.Καψαμπέλη Βασιλικής ως υπεύθυνης προσωπικού για όλους τους ανωτέρω λόγους. Επιπροσθέτως, καθώς έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων  από πολλούς συναδέλφους και παρά το γεγονός ότι και ο σύλλογος αλλά και οι εργαζόμενοι ανέχονται με ευγενικό τρόπο αυτήν την συμπεριφορά μέχρι τώρα, αναγκαζόμαστε  να επανέλθουμε με νέα καταγγελία διότι απειλούμαστε τόσο λεκτικά όσο και εγγράφως με πειθαρχικές ποινές αν δεν εναρμονιστούν οι ενέργειές μας με τις επιθυμίες της. Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε από το Δήμαρχο κ. Νικήτα Αρετάκη να την απαλλάξει από τα καθήκοντά της ως υπεύθυνη αντιδήμαρχο προσωπικού.  

Συνοψίζοντας:

                                             Αποφασίστηκε ομόφωνα

Για την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 από τις 11:00 π.μ  έως και τις 15:00 μ.μ οι εργαζόμενοι του Δήμου να προβούν σε 4ωρη στάση εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους προαναφερθέντες λόγους .

 Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας προκειμένου να προασπίσουμε την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων –δημοτών και την ατομικής και επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας.