ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 
Η «ΑΝΑΣΑ» ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦοΔΣΑ:«Η νόμιμη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων έχει τεθεί σε αμφισβήτηση μετά τις αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152. Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα ή όχι ;»
 

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 25 Ιουνίου  2021 και ώρα 15:00μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας
e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ποια η βοήθεια της ΠΙΝ για την βελτίωση της άθλιας εικόνας του γηπεδικού χώρου του ΕΑΚ Κέρκυρας;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Κινδυνεύει η υλοποίηση του έργου  Πολιτιστικό Κέντρο Λευκάδας από το tactical tourism. Τι θα πράξετε; 
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η νόμιμη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων έχει τεθεί σε αμφισβήτηση μετά τις αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152.   Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα ή όχι ;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά»κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Γιατί το νέο ΠΔΕ (ΕΠΑ) στα Ιόνια Νησιά δεν έχει καμία πρόοδο και δεν έγινε καμία διαβούλευση ;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικού της 19ης /2020 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 
ΘΕΜΑ  2ο:8η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 
 
ΘΕΜΑ  3ο:8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.                               Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής .
 
ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας, στην Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων της Δ.Ε Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας &  Χωροταξίας κ.  Σπυρίδων Ιωάννου.
                                                                           Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
 
                                                                                 Νικόλαος Μουζακίτης  
 
Σάββατο 26 Ιουνίου  2021 και ώρα 10:00π.μ. συνεδριάζει το Π.Σ  με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:
 
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: «Ποια είναι η πορεία του έργου συντήρησης και επισκευής των Κέντρων Υγείας;»
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σπυρίδων Σπύρου.
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Σχετικά με το επισκευαστικό πρόγραμμα του Κέντρου Υγείας Αγ. Μάρκου Κέρκυρας.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ο Δρόμος της Κρανιάς Αργοστολίου σε μόνιμη επικίνδυνη κατάσταση. Τι ενέργειες κάνει η Περιφερειακή Αρχή για την καθαρισμό, ευπρεπισμό και για την ασφάλεια των οδηγών; 
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
 
ΘΕΜΑΤΑ
 
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση δια παραταξιακής επιτροπής  του έργου: Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αγωγού της Αγίας Ευφημίας, δυνάμει της αρ. απόφασης: 58 – 9/17.04.2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός
ΘΕΜΑ 2ο: Πολιτιστικές  εκδηλώσεις  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Εισηγήτρια: Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και θεμάτων Πολιτισμού κ. Αικατερίνη Μοθωναίου
 
ΘΕΜΑ 3ο:Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Αμαλία – Ελένη  Ανδριώτη
 
                                                                           Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
 
                                                                                 Νικόλαος Μουζακίτης