ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

           Το Επιμελητήριο Ζακύνθου και το Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου πραγματοποίησε εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Αναπτυξιακές δυναμικές στο Ιόνιο: Προκλήσεις συνεργασιών σε διαπεριφερειακό επίπεδο – Ενημέρωση επενδυτών υλοποίησης προγραμμάτων LEADER», την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και
ώρα 18:00.
Αναπτύχτηκαν  οι παρακάτω θεματικές:
1.      Βιώσιμη Ανάπτυξη – CLLD LEADER
2.      Διατοπικά και Διακρατικά Προγράμματα – Συνεργασίες – Σχήματα
3.      Δημιουργία Ιόνιου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας στη Ζάκυνθο
4.      Ενημέρωση επενδυτών εγκεκριμένων έργων CLLD LEADER

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές-Γαστρονομικά Μονοπάτια, Πριμαρόλια οι Δρόμοι
της Μαύρης Σταφίδας, Νήσων Περίπλους, Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα,
Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστική Συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
Επιχειρηματικός Επιταχυντής Startup Lab40