ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Δελτίο Τύπου 

Μία αρχική μας υποχρέωση ήταν πριν από τα εγκαίνια του νέου Θεάτρου να βεβαιωθούμε ότι αυτό είχε άδεια λειτουργίας. Διεπιστώθει ότι είχε γίνει η Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπως ορίζει η Νομοθεσία με αριθμό 1122130/25-7-2019, από τον τότε Δήμαρχο κ. Παύλο Κολοκωτσά η οποία έφερε αριθμ. Πρωτοκόλου του Δήμου 16863/25-7-2019.
Το θεωρητικό πλήθος των θεατών καθορίζεται σε τετρακόσια (400) άτομα και το εμβαδόν σε δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (2.199)τ.μ.
Στη θέση της πυρασφάλειας αναφέρει αριθμό οικοδομικής αδείας 281/2008 και τον αριθμό ορόφων δύο (2).
Αυτά αποτελούν την άδεια νόμιμης λειτουργίας του Θεάτρου.
Την παραμονή των εγκαινίων, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Περιφερειάρχη και την Αστυνομική Διεύθυνση, μου έγινε γνωστό πως σύμφωνα με πληροφορίες το Θέατρο δεν έχει άδεια πυρασφάλειας.
Άμεσα διερεύνησα το θέμα και διαπίστωσα ότι:
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε υποβληθεί η μελέτη πυρασφάλειας και ενεκρίθη με το υπ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου 223Φ701.24/5-2-2010 συνημμένο έγγραφο της Πυροσβεστικής.
Η Επιτροπή των Μηχανικών παραλαβής του έργου ήλεγξε παρουσία του αναδόχου την καλή λειτουργία του έργου σύμφωνα με τις μελέτες οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πυρασφάλεια κ.λ.π. και
το παρέλαβε.
Μετά την  αντικατάσταση λόγω παρέλευσης του χρόνου ενεργού παρουσίας όλων των φορητών  πυροσβεστήρων,  πριν τα εγκαίνια του Θεάτρου, η έκδοση του πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι τυπική διαδικασία, εφόσον υπήρξε πρακτικό παραλαβής του έργου της πυρασφάλειας από Μηχανικούς της Υπηρεσίας.
Για την έκδοσή του απαιτείται μία αίτηση και βεβαίωση ότι έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη Μελέτη.
Τούτο όμως έχει ήδη πιστοποιηθεί από την Επιτροπή των Μηχανικών που παράλαβε το έργο, άρα η έκδοσή του είναι τυπική διαδικασία η οποία εκ παραδρομής δεν έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση της πυρασφάλειας στο νέο Θέατρο είναι εξ όσων γνωρίζω μοναδική στο Νησί, όσον αφορά την πληρότητα των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των θεατών.
Ας καταλάβουν επιτέλους όσοι παραπληροφορούν τον Πολίτη και αγνοούν τις ευθύνες τους όταν χρησιμοποιούσαν το Υπαίθριο Θέατρο με χιλιάδες θεατές χωρίς οικοδομική άδεια, με πλήρη ανασφάλεια, κερδίζοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ εις βάρος του Δήμου, ότι η εποχή εκείνη της ρεμούλας παρήλθε και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος