ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις αιτήσεις των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, καθώς εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις επαγγελματιών που υπέβαλαν ψευδή και μαγειρεμένα στοιχεία.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ τέθηκαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι «θυμήθηκαν» εν μέσω πανδημίας να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τους τζίρους των προηγούμενων περιόδων, προ πανδημίας.
Με τις νέες δηλώσεις τους διόρθωσαν τα στοιχεία του τζίρου, ο οποίος εμφανίστηκε αυξημένος, σε σχέση με τον τζίρο που είχαν εμφανίσει στις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή δήλωσαν λιγότερα έσοδα το 2020-21 στο my Business Support από ότι είναι καταχωρημένα στα βιβλία  .
Η  τροποποίηση των  δηλώσεων του αυξημένου τζίρου στην περίοδο προ πανδημίας 2019 έγινε για να μπορέσουν να καταστούν δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Βασική προϋπόθεση για την λήψη τις επιχορήγησης, θα έπρεπε στην περίοδο της πανδημίας, να εμφανίζουν μειωμένο τζίρο, τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με τον τζίρο στην προ πανδημίας περίοδο. Με αποτέλεσμα  αρκετοί μπήκαν στον πειρασμό να «πειράξουν» τον τζίρο της προ πανδημίας περιόδου, προκειμένου να εμφανιστούν ως «πληττόμενοι» από τον Covid-19, οπότε στο my baseness support δήλωσαν «πειραγμένα οικονομικά μεγέθη αναληθή.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ διασταυρώνουν τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα my Business Support  για τις Επιστρεπτέες με τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όσο και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν εκ των υστέρων, για τις περιόδους προ πανδημίας.
Οι παραβάτες της λήψης επιστρεπτέας προκαταβολής, που θα εντοπιστούν είτε τώρα είτε αργότερα, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το 100% του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο χορήγησης των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, οποιουδήποτε κύκλου προβλέπεται πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων:
  • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί , ιδίως, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
  • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου.
  • Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ